Dokumenty do Bierzmowania

  Z parafii gdzie kandydat był ochrzczony świadectwo chrztu. Od proboszczów parafii świadka bierzmowania zaświadczenia potwierdzające, że może on pełnić tę funkcję. Bierzmowanie w naszej parafii odbywa się raz w roku zwykle w czasie Odpustu Stygmatów św. Franciszka (17 września). Poprzedzone jest całorocznym przygotowaniem kandydatów. Szczegółowe informacje można uzyskać u …

Czytaj dalej…

Dokumenty potrzebne do Chrztu

Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Od proboszczów parafii rodziców chrzestnych zaświadczenia potwierdzające, że mogą oni pełnić tę funkcję. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii – pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. Informacje nt. chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej. Chrzest …

Czytaj dalej…