Liturgiczna Służba Ołtarza

Plan Kolędy Ministrantów. Więcej informacji na naszej FB grupie, lub na naszej Tablicy w Zakrystii.

 

9 Poniedziałek
1. Maciej Praszek, Michał Barcik
2. Jakub Luberda, Adrian Pikuslki
3. Jakub Goździewicz, Hubert Hojowski
4. Antek Pater, Olek Skowroński
10 Wtorek
1. Mateusz Pikulski,………………………………………………..
2. Mateusz Kupczyk, Jasiek Olszewski
3. Szymon Witka, Maciej Praszek, Adrian Pikuslki
4. Tymoteusz Hojowski, Jakub Luberda
11. Środa
1. Olek Skowroński, Mateusz Pikulski
2. Hubert Hojowski, Matusz Kupczyk
3. Jasiek Olszewski, Wojtek Krzyszkowski
4. Michał Barcik…………………………..
12. Czwartek
1. Kacper Kupczy, Kacper Filipek
2. Antek Pater, Jasiek Olszew
3Jakub Goździewicz, Wojtek Krzyszkowski
4 Szymon Witka, Adrian Pikulski
13. Piątek
1.Michał Barcik, Tymoteusz Hojowski
2. Hubert Hojowski, Karol Górecki
3. Mateusz Kupczyk, Mateusz Pikulski
4. Jasiek Olszewski, Mateusz Olszewski
14. Sobota
1. Olek Skowroński, Antek Pater
2. Jakub Luberda, Adrian Pikulski
3. Karol Górecki i Jakub Goździewicz
4.Mateusz Kupczyk, Kacper Kupczyk
16. Poniedziałek
1. Mateusz Pikulski, Antek Pater
2. Maciej Praszek, Adrian Pikulski
3 Tymoteusz Hojowski, …………………………………….
4 Olek Skowroński, Mateusz Kupczy
17. Wtorek
1.Wojtek Krzyszkowski, Antek Pater
2.Szymon Witka, Adrian Pikulski
3. Jakub Luberda, Maciej Praszek
4.Jasiek Olszewski Mateusz Pikulski
18. Środa
1. Olek Skowroński………………………………….
2. Jasiek Olszewski, Mateusz Pikulski
3. Mateusz Kupczyk, Hubert Hojowski
4. Tymoteusz Hojowski, Michał Barcik
19. Czwartek
1.Antek Pater, Kacper Kupczyk
2. Wojtek Krzyszkowski, Jasiek Olszewski
3. Adrian Pikulski, Szymon Witka
4. Hubert Hojowski, Mateusz Pikulski
20. Piątek.
1. Mateusz Olszewski, Antek Pater
2. Mateuszu Pikulski, Mateusz Kupczyk
3. Jasiek Olszewski, …………………………………………………
4. Michał Barcik, Tymoteusz Hojowski
21. Sobota
1. Kacper Kupczyk, Mateusz Olszewski
2. Jakub Luberda, Adrian Pikulski
3. Michał Barcik, Tymoteusz Hojowski
4. Mateusz Kupczy, Jasiek Olszewski
23. Poniedziałek
1.Mateusz Pikulski , Antek Pater
2. Maciej Praszek, Adrian Pikulski
3. Hubert Hojowski, Wojtek Krzyszkowski
4.Mateusz Kupczyk,……………………………….

Komentowanie jest wyłączone