Wspólnota klasztoru

  • 20110809_Alwernia_099o. Bolesław Opaliński – ur. 29.01.1965, święcenia kapłańskie 16.05.1991, mgr teologii PAT.  Jest gwardianem i proboszczem oraz odpowiedzialnym za prace renowacyjne-budowlane klasztoru i kościoła.

 

 

 

  • o. Bartłomiejo. Bartłomiej Mazurkiewicz – ur. 24.07.1952, święcenia kapłańskie 4.06.1985, dr teologii KUL. Wykłada homiletykę w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. W klasztorze jest wikariuszem klasztoru i parafii oraz ekonomem. Jest opiekunem Grupy Misteryjnej Pascha.

 

 

 

  • o. Mansweto. Manswet Smalcerz – ur. 4.10.1934, święcenia kapłańskie 29.06.1962. W klasztorze jest spowiednikiem, kronikarzem oraz bibliotekarzem.

 

 

 

  • br. Andrzejbr. Andrzej Występek – ur. 15.05.1936, śluby zakonne 28.09.1975. W klasztorze pełni funkcje zakrystiana.

 

 

 

  • DSCF3606o. Zbigniew Krzystek – ur. 14.02.1940, święcenia kapłańskie 25.06.1965, mgr teologii KUL. Jest opiekunem parafialnego zespołu Akcji Katolickiej i Wspólnoty Żywego Różańca. Odpowiada za duszpasterstwo osób chorych, jest duszpasterzem w Domu Opieki Społecznej. Prowadzi liczne rekolekcje i misje ludowe na terenie całego kraju. W tej materii należy do grona najbardziej doświadczonych zakonników Prowincji oo. Bernardynów. Wygłosił ponad tysiąc serii misji i rekolekcji.

 

  • 1072201_1391915234364739_489569998_oo. Natan Kwiatkowski – ur. 22.02.1983, święcenia kapłańskie 30.08.2014, mgr teologii UPJPII. Katechizuje w szkole podstawowej i gimnazjum. Prowadzi przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii. Jest opiekunem Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Dzieci Bożych oraz ministrantów i lektorów.

 

 

    • o. Leonardo. Leonard Hryniewski – ur. 14.12.1973, święcenia kapłańskie 21.06.2000, dr teologii KUL. Wykłada teologię pastoralną w WSD OO. Bernardynów – aktualnie w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii systemowej. Katechizuje w przedszkolu i gimnazjum.  Spowiednik w trzech klasztorach sióstr zakonnych. Doradca duchowy Equipes Notre-Dame. W klasztorze: jest opiekunem Kręgu Biblijnego, prowadzi katechezy dla kandydatów do Bierzmowania. Ponadto koordynuje przygotowania Majówki u Bernardynów, Biegu Strzelankowego i Dnia św. Antoniego.
    • EligiuszBr. Eligiusz Gelmuda – ur. 15.07.1991, Pierwsza profesja zakonna 17.09.2012. W klasztorze pełni funkcję zakrystiana i ogrodnika.

Komentowanie jest wyłączone