4 Niedziela Zwykła – 3 lutego 2019

1. Przeżywamy 4 Niedzielę Zwykłą. Pozdrawiamy zgromadzonych, dziękujemy za modlitwę i życzymy dobrego tygodnia. Dziś z racji 1 Niedzieli miesiąca po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. W liturgii tygodnia:
– we wtorek –  wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy,
– w środę – wspomnienie św. męczenników: Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy,
– w czwartek – wspomnienie św. Kolety, dziewicy,

3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę 6 lutego o godz. 19.30

4. / ogłoszenia społeczne /
– Burmistrz Gminy Alwernia zawiadamia mieszkańców o prowadzonych przez upoważnionego pracownika Urzędu kontrolach gospodarstw domowych w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych oraz o prowadzonej aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i częstotliwości ich opróżniania. Powyższe kontrole będą przeprowadzone w okresie od 4 lutego w godzinach pracy Urzędu.

– Burmistrz Gminy Alwernia i OO. Bernardyni zapraszają w przyszłą niedzielę 10 lutego o godz. 10.00 na uroczystą Mszę św. z okazji 100 – lecia urodzin zasłużonego dla Gminy majora Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego.

5. O posługę sprzątania świątyni prosimy w bieżącym tygodniu Parafian z Bloku Nr 10, 1 i 2 klatka z Osiedla Chemików.

Komentowanie jest wyłączone.