Br. Jan Wiśniowski

SAMSUNG DIGITAL CAMERABR. JAN WIŚNIOWSKI – ur. 8.07.1956, śluby zakonne 4.10.1980. W klasztorze był rekonwalescentem.

Komentowanie jest wyłączone.