Tekst Błogosławieństwa Pokarmów

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.  Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego  1 Tes 5, 16-18:  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: Zawsze się radujcie,…

Czytaj dalej…

Słowo Ojca Gwardiana

„Odwagi, nie bójcie się, Jam zwyciężył świat” (J 16; 32-33) Drodzy parafianie, sympatycy i dobrodzieje naszego Alwernijskiego klasztoru! W skutek panującej epidemii koronawirusa Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji.  W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych nie ma możliwości bezpośredniego uczestnictwa we Mszy św., a co za tym…

Czytaj dalej…

Modlitwa Komunii Świętej Duchowej

Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz…

Czytaj dalej…

Modlitwa do Świętego Szymona z Lipnicy

Święty Szymonie z Lipnicy, Ty dałeś przykład głębokiej wiary i bezgranicznej miłości Boga i bliźniego, głosząc gorliwie Chrystusową Ewangelię i niosąc duchową pomoc dotkniętym zaraźliwą chorobą.  Dla nich poświęciłeś swoje franciszkańskie i kapłańskie życie, spiesząc z sakramentalną pomocą chorym, nawet w obliczu niechybnej śmierci. Z wiarą stajemy dzisiaj przed Tobą…

Czytaj dalej…

V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020.

 V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 Przeżywany 5 Niedzielę Wielkiego Postu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy pozostają z nami w duchowej łączności poprzez transmisję Mszy św. z naszego kościoła. W związku trwającą epidemią koronawirusa jesteśmy zmuszeni odwołać rocznicę I Komunii św. w tym roku. Natomiast I Komunia św. zostaje przeniesiona na 20 września…

Czytaj dalej…

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH – Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży…

Czytaj dalej…

SŁOWO ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest postawa odpowiedzialności, roztropności, niewpadania w panikę i przyjmowania tych zarządzeń, które stoją na straży dobra społecznego – mówi abp Marek Jędraszewski w związku z epidemią koronawirusa. Metropolita krakowski solidaryzuje się z chorymi, wyraża wdzięczność wobec służb medycznych i władz państwowych i samorządowych,…

Czytaj dalej…

Plan Wizyty Duszpasterskiej

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2020 02/01/2020 os. Chemików nr. 1  o. Lesław / o. Natan os. Chemików nr. 2 o. Leonard / o. Bartłomiej 03/01/2020 os. Chemików nr. 3 o. Lesław / o. Bartłomiej os. Chemików nr. 4  o. Leonard / o. Natan 04/01/2020 ul. Prusa o. Lesław / o. Natan /…

Czytaj dalej…

Betlejemskie Światło Pokoju

Instruktorzy, druhny i druhowie oraz zuchy ze Szczepu harcerskiego „Teoria wszystkiego” w Alwerni zapraszają mieszkańców na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju które będzie miało miejsce w niedzielę 22 grudnia po wieczornej Mszy Świętej, na dziedzińcu klasztoru. Zachęcamy aby Betlejemski Ogień towarzyszył Wam podczas narodzin Chrystusa i aby nadzieją i miłością rozświetlał…

Czytaj dalej…