Dokumenty do Bierzmowania

  • Z parafii gdzie kandydat był ochrzczony świadectwo chrztu.
  • Od proboszczów parafii świadka bierzmowania zaświadczenia potwierdzające, że może on pełnić tę funkcję.

Bierzmowanie w naszej parafii odbywa się raz w roku zwykle w czasie Odpustu Stygmatów św. Franciszka (17 września). Poprzedzone jest całorocznym przygotowaniem kandydatów.

Szczegółowe informacje można uzyskać u o. Sylwestra Skirlińskiego.

Komentowanie jest wyłączone.