Ekstremalna Droga do Betlejem – przygotowanie

ekstremalna_droga_do_betlehem_miniZaczynamy 19 grudnia, o godz. 20.00 – Mszą św. Wyjście ok. godz. 21.00.

Uczestnictwo w Ekstremalnej Drodze do Betlejem ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownej zgody przy zgłaszaniu się i odbieraniu materiałów), a w razie niemożności kontynuowania Drogi, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu (nie zapewniamy na trasie możliwości przewozu uczestników).

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze do Betlejem tylko pod opieką prawnego opiekuna lub za jego pisemną zgodą. W trasie poruszamy się w grupach składających się z mniej niż 10 osób, zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych fragmentach trasy, które prowadzą po drogach asfaltowych. Powrót z Kalwarii odbywa się we własnym zakresie.

Każdy uczestnik Ekstremalnej Drogi do Betlejem zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki (jedzenie, picie, latarka, podstawowe opatrunki, odblaski itp.). Zalecamy także zabranie w trasę kijków przeznaczonych do wędrówek pieszych.

Uczestnicy otrzymają przygotowane rozważania Drogi do Betlejem, mapki wraz ze szczegółową informacją dotyczącą trasy wędrówki . Prosimy każdą grupę o zapatrzenie się w elementy odblaskowe.

Jak w trakcie EDK i podczas tej wędrówki obowiązuje zasada milczenia, dzięki której każdy z uczestników będzie mógł głębiej przeżyć tą część rekolekcji i prawdziwie spotkać się z Bogiem. Wyjątkiem od tej zasady są rozważania na każdej ze stacji. W ich trakcie, po przeczytaniu tekstu, można dyskutować na temat znaczenia i sposobu rozumienia danego fragmentu z resztą uczestników. Zasada milczenia obowiązuje od momentu dotarcia na I stację.

Kontakt telefoniczny z organizatorami: 600 948 326 – Wojciech Olszewski i 791 064 204 – Ireneusz Barcik.

 

Komentowanie jest wyłączone.