Franciszkańska Młodzież Oazowa i Oaza Dzieci Bożych

Moderator
Ojciec Natan Kwiatkowski

Animatorzy
Michał Augustynek, Gabriela Goździewicz, Gabriela Grudzień, Karolina Hojowska, Dawid Kłosek, Kamil Kłosek, Krzysztof Łupina, Sylwia Łupina, Anna Wójcik, Marek Zieliński
Plan spotkań
Sobotnie spotkania rozpoczynamy o 15:30 wspólną modlitwą. Następnie mają miejsce spotkania formacyjne w grupach i śpiew. Raz w miesiącu spotykamy się na naszej wspólnotowej Eucharystii. Wspólna modlitwa, czy film w połączeniu z „drobnym poczęstunkiem” od czasu do czasu również mają miejsce. 

W niedzielę gromadzimy się na śpiewie o 10:30 by po odpowiednim przygotowaniu, uczestniczyć w raz z ludźmi we wspólnej Eucharystii.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć!

Komentowanie jest wyłączone.