Intencje Mszy Świętej 13 – 19 Kwietnia

Poniedziałek 13/04/2020

07:00

+ Jerzego Wojtonia

08:30

+ Antoninę, Antoniego Rzyckich, Edytę Cyganik, Kazimierza Polak

10:00

+ Kazimierza i Marię Majcherczyk z rodzicami

11:30

+ Janinę, Kazimierza, Bogdana Serafin

15:00

1/ + Filomenę Szczerba

2/ + Romana Wilk od sąsiadów Mastalskich

18:00

+ Annę Piekarską – gr. 12

 

–   + Annę Ożóg – gr. 3

 

Wtorek 14/04/2020

07:00

1/ + Józefa Rożnawskiego

2/ o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Katarzyny  

07:30

1/ + Albina Głownia (on) w 7 rocznicę śmierci

2/ + Edwarda Wojtoń od Stanisławy Bębenek     

18:00

1/ + Annę Piekarską – gr. 13

2/ + Kazimierę i Edwarda Kołodziej w 7 rocznicę śmierci

 

–  + Annę Ożóg – gr. 4

 

 

 

Środa 15/04/2020

07:00

1/ w intencji Panu Bogu Wiadomej

2/ + Edwarda Wojtoń od Władysławy Sikora    z Grojca

07:30

+ Wiesławę Palka od Sławomira i Elżbiety Szcząber oraz od chrzestnej Iwony Kołodziej z rodziną

18:00

1/ + Annę Piekarską – gr. 14

2/ + Jana Jagiełę od Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty

 

–   + Annę Ożóg – gr. 5

 

 

 

Czwartek 16/04/2020

07:00

1/ +Wiesławę Palka od szwagra Mietka z rodziną

2/ + Tomasza Budacz od pracowników Domu Seniora w Alwerni

07:30

+ Edwarda Wojtoń od rodziny Urodów

18:00

1/ + Annę Piekarską – gr. 15

2/ o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla Barbary i Jana w 19 rocznicę ślubu

 

–   + Annę Ożóg – gr. 6

 

 

Piątek 17/04/2020

07:00

1/ + Edwarda Wojtoń od Zakładu Pogrzebowego z Brodeł

2/ + Tomasza Budacz od pracowników Domu Seniora w Alwerni  

07:30

+ Wiesławę Palka od Teresy Rychlik z dziećmi

18:00

1/ + Annę Piekarską – gr. 16

2/ + Jadwigę, Tadeusza Kosobudzkich i syna Tadeusza

 

–  + Annę Ożóg – gr. 7

 

 

Sobota 18/04/2020

07:00

1/ o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Krzysztofa w 35-tą rocznicę ślubu

2/ + Karolinę Kosowską

07:30

+ Romana Klimkowskiego i Jego rodziców  

18:00

1/ + Annę Piekarską – gr. 17

2/ + Jana Jagiełę od brata Franciszka i Anastazji Jagieła

3/ dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Stanisławy i Stanisława w 50-tą rocznicę ślubu

 

–  + Annę Ożóg – gr. 8

 

Niedziela 19/04/2020

07:00

+ Kazimierę i Edwarda Kołodziej w 7 rocznicę śmierci

08:30

+ Jana Chrząszcz w 4 rocznicę śmierci i + Roberta Kuźma w 5 rocznicę śmierci

10:00

1/ w int. Parafian, dobrodziejów i pracowników Zakładów Chemicznych w Alwerni i Ich rodzin

2/ dziękczynna za 8 lat małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Mateusza

11:30

1/ + Julię, Stanisławę i Henryka Lizoń

2/ + Antoninę Zając w 7 rocznicę śmierci

15:00

1/ + wypominkowa

2/ + Izabelę Krawczyk – Kobielską od rodziny Cichoń

18:00

+ Annę Piekarską – gr. 18

 

–  + Annę Ożóg – gr. 9

Komentowanie jest wyłączone.