Kolędowa Zbiórka Funduszy dla Ministrantów

Ponieważ już od dwóch lat, nie odwiedzamy domów po kolędzie w tradycyjnej formie, co było okazją nie tylko do poznania Duszpasterza ale również do wynagrodzenia naszych Ministrantów i Lektorów za ich całoroczny trud służenia przy ołtarzu, dlatego też w przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach św., nasi Ministranci i Lektorzy będą zbierać dobrowolne ofiary do puszek.

Zebrane środki, zostaną przeznaczone min. na dofinansowanie 3 dniowego wyjazdu formacyjnego do Kalwarii Zebrzydowskiej a także na inne bieżące potrzeby coraz liczniejszej wspólnoty Ministrantów.

Prosimy o zrozumienie i wsparcie.

Komentowanie jest wyłączone.