Komitet Odbudowy Klasztoru oo. Bernardynów

biezace2KOMITET ODBUDOWY KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW

Do życia powołano Komitet Odbudowy Zespołu Klasztornego OO. Bernardynów w Alwerni.

  • o. Mazurkiewicz Bartłomiej – gwardian i proboszcz – przewodniczący
  • Grabowski Andrzej – aktor – przewodniczący honorowy

W jego skład wchodzą (w kolejności alfabetycznej):

 1. Arkit Tadeusz – poseł na Sejm RP
 2. Cyganik Bronisław – właściciel firmy PROFIT
 3. Grabowski Mikołaj – Dyrektor Teatru Starego w Krakowie
 4. Graś Paweł – Rzecznik Rządu RP
 5. Góra Krzysztof – radca prawny
 6. Hałucha Wiesław – Prezes Zarządu Alwernia S.A.
 7. Kałamacki Jan – właściciel Firmy EURO-MAR
 8. Kapcia Danuta – właściciel firmy RETRANS
 9. Kowal Paweł – Europoseł
 10. Łach Iwona i Mariusz- właściciele firmy BLACHPROFIL 2
 11. Maślanka Barbara – kierownik referatu OAO
 12. Mąsior Bogusław – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
 13. Olech Mirosław – członek Zarządu Alwernia S.A.
 14. Potocki Adam – Starosta Powiatu Chrzanowskiego
 15. Rychlik Jan – Burmistrz Gminy Alwernia
 16. Sepioł Janusz – Senator RP
 17. Skowronek Marek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
 18. Sowa Marek – Marszałek Województwa Małopolskiego
 19. Szuta Agata – Wicekurator Województwa Małopolskiego

Harmonogram działań Komitetu odbudowy Klasztoru OO. Bernardynów:

  1. Przeprowadzenie prac zabezpieczających:
   • przykrycie kościoła;
   • przykrycie klasztoru;
   • sprzedaż zniszczonej blachy miedzianej;
   • inwentaryzacja substancji budowlanej (konstruktorzy budowlani);
   • uporządkowanie całego placu klasztornego;
   • zabezpieczenie techniczne elementów budowlanych zagrażających życiu;
   • doprowadzenie energii elektrycznej.
 1. Wyłonienie firmy projektowej dla wykonania dokumentacji
  • opracowanie niezbędnego projektu;
  • przeprowadzenie uzgodnień administracyjno-prawnych;
  • uzgodnienie warunków i specyfikacji przetargu;
  • przeprowadzenie przetargu na Generalnego Wykonawcę;
  • rozpoczęcie prac budowlanych;
  • zakończenie odbudowy kościoła.

Komentowanie jest wyłączone.