Modlitwa do Świętego Szymona z Lipnicy

Święty Szymonie z Lipnicy, Ty dałeś przykład głębokiej wiary i bezgranicznej miłości Boga i bliźniego, głosząc gorliwie Chrystusową Ewangelię i niosąc duchową pomoc dotkniętym zaraźliwą chorobą.  Dla nich poświęciłeś swoje franciszkańskie i kapłańskie życie, spiesząc z sakramentalną pomocą chorym, nawet w obliczu niechybnej śmierci. Z wiarą stajemy dzisiaj przed Tobą i prośmy Cię usilnie: swoją modlitwą i wstawiennictwem uproś nam tę łaskę, aby Bóg miłosierny uchronił naszą Ojczyznę i mieszkańców naszego miasta oraz świat przed szerzeniem się groźnej epidemii.  Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia; Wspieraj także tych, którzy, tak jak Ty, służą im z poświęceniem. Otaczaj swoją opieką i modlitwą również kierujących naszym krajem oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii. Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.

Święty  Szymonie z Lipnicy nasz Patronie i Orędowniku chorych i cierpiących w czasie epidemii,  módl się za nami. Amen!

 

Komentowanie jest wyłączone.