Nowy rok szkolny 2011/2012

mszaUroczystą Mszą św. o godz. 8.00 w kaplicy rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo dla uczniów i nauczycieli na czas wytężonej pracy. Do uczniów i nauczycieli, ze słowem na nowy rok szkolnym zwrócił się o. gwardian Bolesław Opaliński. W tym roku w naszej szkole katechizują: p. mgr Barbara Filipek, o. mgr Sylwester Skirliński i o. dr Leonard Hryniewski.

Komentowanie jest wyłączone.