O. Bolesław Opaliński

o. Bolesław Opaliński – ur. 29.01.1965, święcenia kapłańskie 16.05.1991, mgr teologii PAT.  W klasztorze był gwardianem i proboszczem oraz odpowiedzialnym za prace renowacyjne-budowlane klasztoru i kościoła.

Komentowanie jest wyłączone.