O. Izydor Wróbel

SAMSUNG DIGITAL CAMERAO. IZYDOR WRÓBEL – ur. 3.04.1968, święcenia kapłańskie 14.05.1994, mgr teologii PAT, specjalizacja teologii duchowości UKSW. W klasztorze był wikarym parafii (zastępcą proboszcza). Katechizował w szkole podstawowej i gimnazjum. Prowadził przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii. Był opiekunem ministrantów i lektorów. Odpowiedzialny za Misteria Męki Pańskiej i Misteria Bożego Narodzenia. Duszpasterz Kręgu Biblijnego i Grupy „Pascha”. Spowiednik i kierownik duchowy w WSD oo. Bernardynów oraz kilku klasztorach sióstr zakonnych.

Komentowanie jest wyłączone.