O. Marek Pociecha

opociechaPrzyszedł na świat 21 grudnia 1914 r. w Wiązownicy koło Jarosławia.

Ukończył Kolegium Serafickie O.O. Bernardynów w Radecznicy, a następnie Państwowe Gimnazjum im. A. Malczewskiego w Sokalu. Podobnie jak wielu absolwentów tych placówek edukacyjnych zdecydował się wstąpić do zakonu w 1932 r. Otrzymał wówczas imię zakonne Marek. Studia teologiczne odbywał na raty w latach 1936-1939 we Lwowie, a po wybuchu wojny kontynuował je w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął podczas okupacji hitlerowskiej z rąk Bpa Stanisława Rosponda w Kalwarii Zebrzydowskiej 9 czerwca 1940 r.

Jego pierwszą placówką był Rzeszów, gdzie mieszkał w latach 1940-1944. Wówczas to właśnie wraz z o. Bogumiłem Migdałem sprawował posługę wśród więźniów przetrzymywanych przez okupanta na zamku rzeszowskim. Pełnił również obowiązki kapelana wojskowego zarówno w Rzeszowie, jak także w Krakowie, w którym mieszkał w latach 1944-1952. Kolejnymi przystankami w jego kapłańskiej posłudze były Leżajsk (1952-1960) i Przeworsk (1960-1962). W 1962 r. został powołany stanowisko na przełożonego klasztoru w Opatowie Kieleckim, na którym to pozostał do 1969 r. Następnie w latach 1969-1972 mieszkał w Kalwarii Zebrzydowskiej, a w latach 1972-1981 w Dukli.

Na mocy uchwał kongresu definitorium w czerwcu 1981 r. o. Marek Pociecha został skierowany na mieszkanie do klasztoru w Alwerni, który to okazał się ostatnim przystankiem w jego doczesnym życiu. To właśnie tutaj świętował swoje zakonne jubileusze 50-lecia życia w zakonie 30 października 1983 r. i 50-lecia święceń kapłańskich 9 czerwca 1990 r.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 24 listopada 1995 r. w 81 roku życia, po 61 latach spędzonych w zakonie, z czego 55 w kapłaństwie. Jego pogrzeb odbył się 26 listopada 1995r. w Alwerni, uroczystością pogrzebowym przewodniczył bp Jan Szkodoń z Krakowa, zaś kazanie wygłosił o. Kazimierz Żuchowski.

Wielką życiową pasją o. Marka Pociechy była praca kaznodziejska, rekolekcyjna, czy też misyjna. Czego najlepszym dowodem jest fakt, iż wygłosił ok. 1500 serii misji i rekolekcji, co w przybliżeniu daje ok. 35 000 kazań. Pracą swoją objął cały kraj, goszcząc niejednokrotnie we wszystkich diecezjach Polski. Zaś żywym świadectwem tych dokonań o. Pociechy są zbiory jego kazań wydanych drukiem, czy też pozostałych w rękopisie. Warto również pamiętać, że był on również poetą. Jest autorem wielu wierszy i poematów o treści religijnej, z których wiele zostało nagrodzonych, bądź wyróżnionych na licznych konkursach. Podobnie jak o. Włodyka w Alwerni zapamiętany został jako niestrudzony spowiednik spędzający całe godziny w konfesjonale.

Na zdjęciu na górze od lewej: o. Melchior Cichy, o. Marek Pociecha, o. Andrzej Pabin, o. Kazimierz Melnik, o. Kryspin Florys, o. Władysław Włodyka, o. br. Kazimierz Plichta.
Na dole od lewej: o. Dawid Postawa, o. Atanazy Handerek, br. Salwator Kozubski, o. Jerzy Twaróg, br. Archanioł Surowiec, o. Salwator Bartosik, o. Lesław Zachura

Opracowanie: Dominik Knapik

Komentowanie jest wyłączone.