O promocji jeszcze raz…

18 maja 2014 r. odbyła się w naszym klasztorze promocja książki naszego parafianina Dominika Knapika – Bernardyni alwernijscy. Dzieje klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni 1616-2010. Promocję rozpoczęła uroczysta msza św. o godz. 11:30 sprawowana m.in. w intencji o. Leoncjusza Cyronika, który tego dnia świętował 70-tą rocznicę święceń kapłańskich. Po mszy św. na dolnym korytarzu klasztornym odbyło się spotkanie z autorem z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli: burmistrz naszego miasta Jan Rychlik, o. prof. Wiesław Murawiec – recenzent promowanej książki, o. dr Aleksander Sitnik – wykładowca historii kościoła w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zebranych gości powiatał i słowo wstępne wygłosił wydawca książki Adam Lejczak z wydawnictwa Księgarnia Akademicka w Krakowie. Następnie głos zabrał autor, który podziękował wszystkim, dzięki którym ta publikacja doszła do skutku, kierując swoje podziękowania przede wszystkim w stronę o. Bartłomieja Mazurkiewicza. Wspomniał również osobę jubilata, który w tym czasie sprawował uroczystą mszę jubileuszową w Piotrkowie Trybunalskim. W swoim krótkim wystąpieniu autor przywołał jedno z wydarzeń z życia o. Cyronika, kiedy to w Alwerni latem 1954 r. w pojedynkę przeciwstawił się likwidacji tutejszego konwentu. Emerytowany dyrektor Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie – o. prof. Murawiec jako recenzent prezentowanej książki w swoim wystąpieniu omówił jej przygotowanie i wydanie. O ważności tej publikacji na tle historii zakonu wspomniał o. dr Sitnik jako że dotychczas ukazało się zaledwie kilka monografii klasztorów bernardyńskich. Ostatnim z zakonników, którzy zabrali głos był o. Zbigniew Krzystek z naszego klasztoru, który swoje podziękowania skierował do samego autora i jego rodziców. Całość spotkania podsumował burmistrz Jan Rychlik, doceniając pracę jaką wykonał autor, nazywając ją „benedyktyńską”. Na zakończenie spotkania autor podpisywał zakupione egzemplarze.

Fot. © IBarcik & Iwona Głowacz

Właścicielem praw autorskich do zamieszczonych na stronie zdjęć jest ich autor. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Komentowanie jest wyłączone.