OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KATECHEZY

                                                Alwernia, 17.03.2023r.

OŚWIADCZENIE

 Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

          o. Pio Trzeciak, Wikariusz Parafii i Wikary naszego klasztoru oraz katecheta w Szkole Podstawowej w Alwerni, od blisko czterech tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim wydanym na podstawie orzeczenia lekarza neurologa z powodu problemów ze zdrowiem somatycznym. Będzie przebywał na nim tak długo, aż nie odzyska w pełni sił witalnych do dalszej pracy co wiąże się jeszcze z szeregiem badań i rehabilitacją.

            Jednocześnie musimy stwierdzić, iż zatrważająca jest postawa niektórych wiernych, którzy wokół tej nieobecności, rozsnuli wiele krzywdzących i nieprawdziwych informacji.

            Dlatego pragniemy stanowczo zaprzeczyć pomówieniom, jakoby o. Pio stosował przemoc fizyczną wobec ucznia i z tego powodu miałby być zawieszony w czynnościach pedagogicznych przez Dyrektora szkoły. Nie jest również prawdą jakoby chorował psychicznie na ciężką depresję i był pod stałym nadzorem. Nie ciążą na nim także żadne zarzuty prokuratorskie.

            Osoby, które szerzą powszechnie takie informacje, naruszają dobre imię i zniesławiają przede wszystkim człowieka, ale również kapłana, zakonnika i bernardyna – duchowego spadkobiercę Braci, którzy wznieśli to miejsce.

            Warto zapytać w tym miejscu, również na kanwie obserwowanych wydarzeń medialnych i burzy wokół osoby św. Jana Pawła II, do czego ma to wszystko doprowadzić. Czy to jest postępowanie ewangeliczne… „Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy”. Czy w takim duchu chcemy wychować nasze dzieci? Warto w tym czasie Wielkiego Postu podjąć nad tym refleksję.

            Na koniec bardzo prosimy o ostrożność w tym, kogo i czego słuchamy oraz o niepowielanie kłamstw, które dzielą i niszczą. Szkodliwość tego, co się stało widać choćby w ostatniej rekrutacji do naszych ministrantów – którzy budzą uznanie poziomem i jakością służby wśród wielu osób – kiedy to blisko dziesięciu chłopców zgłosiło się do służby przy ołtarzu z czego później po rozprzestrzenieniu tych informacji na zbiórkę przyszedł tylko jeden. To bardzo przykre… Widzimy, jak trudno jest zachęcić młodych do kościoła, a kiedy to się udaje, ludzkie słowa i konfabulacje potrafią wszystko zniszczyć.

             Dlatego też na KONIEC APELUJEMY DO RODZICÓW klas I, II i III, pozwólcie swoim synom zostać ministrantem. Pozwólcie córkom iść na Oazę! „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie„– mówi Pan Jezus! Tutaj, blisko Boga, z pewnością nie stracicie swoich dzieci!

Niech Pan Was Błogosławi i obdarzy swoim pokojem.

o. Lesław Zachura ofm

Gwardian i Proboszcz

Komentowanie jest wyłączone.