REGULAMIN MINISTRANTÓW I LEKTORÓW Parafii pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Alwerni

REGULAMIN MINISTRANTÓW I LEKTORÓW
Parafii pw. Stygmatów
św. Franciszka z Asyżu w Alwerni

 1. Zasady przyjęcia i stopniowania we Wspólnocie LSO
 2. Kandydatem może zostać chłopiec. Strojem Kandydata jest sama komża.
 3. Ministrantem Młodszym zostaje kandydat, który wcześniej odbył odpowiednią formację oraz pozytywnie zdał egzamin. Strojem ministranta młodszego jest komża i „krótka kolorowa alba” i pelerynka.
 4. Ministrantem Starszym zostaje ministrant młodszy, który dobrze odbył formację oraz pozytywnie zdał egzamin. Jego strojem jest komża, „krótka kolorowa alba” i pelerynka oraz krzyż.
 5. Lektorem zostaje Ministrant Starszy, który ukończył powyższą drogę formacji oraz ukończył
  z pozytywnym wynikiem kurs diecezjalny lub prowincjalny. Ubrany jest w białą albę, cingulum i krzyż lektorski.
 6. Ceremoniarzem może zostać Lektor z odpowiednim stażem posługiwania przy ołtarzu,
  po ukończeniu przygotowania. Posługę pełni w czerwonej sutannie ministranckiej, komży i krzyżu ceremoniarskim.
 7. Zasady ogólne
 8. Spotkania Wspólnoty LSO odbywają się w dni wyznaczone przez Ojca Opiekuna.
 9. Służba liturgiczna odbywa się według wyznaczonego grafiku dyżurów.
 10. Każdy ministrant wypełnia dwa dyżury w tygodniu: jeden w niedzielę oraz jeden
  w dzień powszedni.
 11. Każdorazową nieobecność na służbie czy zbiórce należy usprawiedliwić u Ojca Opiekuna
  w okresie do tygodnia czasu.
 12. Przychodzimy do służenia min. 10 minut przed Mszą św.
 13. Strój ministranta powinien być zawsze czysty i wyprasowany.
 14. Zachowanie ministrantów przy ołtarzu ma być godne Świętych czynności,
  które się na nim dokonują.
 • Prawa ministranta
 1. Ministrant ma prawo do służby.
 2. Ministrant ma prawo do pełnienia funkcji podczas liturgii.
 3. Ministrant ma prawo do usprawiedliwiania swoich obecności.
 4. Ministrant ma prawo do rozwoju.
 5. Ministrant ma prawo do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez wspólnotę ministrancką.
 6. Ministrant ma prawo do służby podczas odwiedzin duszpasterskich.
 7. Ministrant ma prawo do zgłaszania uwag u Ojca Opiekuna.

III. Podstawowe obowiązki ministranta:

 1. Dyżur w niedzielę i uroczystości.
 2. Dyżur w dni powszednie – minimalnie jeden dyżur w tygodniu.
 3. Udział w cyklicznych spotkaniach formacyjnych.
 4. Udział w zebraniach liturgicznych przed uroczystymi liturgiami.
 5. Udział w nabożeństwach różańcowych w październiku – przynajmniej raz w tygodniu.
 6. W Wielkim Poście: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
 7. W maju i w czerwcu: uczestnictwo w nabożeństwie przynajmniej raz w tygodniu.
 8. Stałe zwolnienia z obowiązków są możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ojcem Opiekunem.
 9. Niewypełnienie obowiązków można usprawiedliwić w czasie 1 tygodnia. Wtedy nie nalicza się punktów ujemnych.

 

 1. Ocena służby członka LSO:

A). Punkty można zdobyć za:
1. Służbę na niedzielnej liturgii lub uroczystości (+2 pkt)
2. Służbę na liturgii w święta (+3 pkt)
3. Służbę na liturgii w dni powszednie (+3 pkt)
4. Obecność na zbiórce (+3 pkt)
5. Obecność na nabożeństwach (+1 pkt)
6. Dodatkowe prace uzgodnione z Księdzem (ilość punktów określa Ojciec Opiekun)

 1. B) Punkty można stracić za:
  Nieobecność na niedzielnej liturgii lub uroczystości (-10 pkt)
  2. Nieobecność wszystkich wyznaczonych ministrantów z danego dnia na niedzielnej liturgii lub uroczystości (-20)
  3. Nieobecność na Mszy św. tygodniowej (-5 pkt)
  4. Nieobecność na zbiórce (-20 pkt)
  5. Złe zachowanie podczas liturgii, w zakrystii, na zbiórkach (ilość punktów określa Ojciec Opiekun)
 2. C) Nagrody i kary:
  Przy miesięcznej ocenie ministranta będą uwzględniane wszystkie elementy.
  2. Ministranci, którzy zdobędą największą liczbę punktów będą nagradzani.
  3. Jeśli ministrant w punktacji miesięcznej uzyska 0 pkt, zostaje zawieszony w służbie ministranckiej na dwa tygodnie.
 3. Postanowienie końcowe
 4. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie należy stosować zwyczaje wspólnoty.
  2. Sprawy sporne rozstrzyga wyłącznie Ojciec Opiekun.
  3. We wszystkich sprawach Ojciec Proboszcz i Ojciec Opiekun mają decydujące zdanie.
  4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2020r.
  5. Regulamin może ulegać korekcie.
 5. Pio Paweł Trzeciak OFM
  Wikariusz parafii i klasztoru, opiekun LSO

Komentowanie jest wyłączone.