Słowo Ojca Gwardiana

„Odwagi, nie bójcie się, Jam zwyciężył świat” (J 16; 32-33)

Drodzy parafianie, sympatycy i dobrodzieje naszego Alwernijskiego klasztoru!

W skutek panującej epidemii koronawirusa Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji.  W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych nie ma możliwości bezpośredniego uczestnictwa we Mszy św., a co za tym idzie przyjęcia Eucharystii. Nie ma też możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. Jest to tym bardziej bolesne, że zbliżają się Święta Wielkanocne, które dla nas ludzi wierzących stanowią centrum naszej wiary.                                           

Wobec tak trudnej sytuacji zachęcam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej od kilku dni z naszego kościoła na Facebooku oraz kanale You Tube (codziennie o godz. 18.00; w niedzielę wszystkie regularne Msze św.) 

 Zachęcam także do korzystania w tym czasie z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego. Odpowiedni tekst znajduje się na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku naszego klasztoru. 

Odnośnie sakramentu pokuty i pojednania pragnę wyjaśnić:

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje (kan. 960-961) „w razie niemożności fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej.”

Moi kochani!

Zbliżają się Święta Wielkanocne, które stanowią centrum naszej chrześcijańskiej wiary. Po raz pierwszy będziemy przeżywać je w niespotykanej dotąd formie. Obchody Triduum Paschalnego prawdopodobnie będą sprawowane bez udziału wiernych i w nieco skróconej formie ale pamiętajmy na Golgocie gdzie umierał nasz Zbawiciel tez nie było tłumów jedynie najbliższe osoby. I tak:

W Wielki Czwartek – biskupi nie będą odprawiać Mszy Krzyża św., która zostaje przeniesiona na inny termin.

W Wielki Piątek – nie urządzamy Grobu Pańskiego i nie ma adoracji Krzyża św.

W Wielką Sobotę – nie ma tradycyjnego święcenia pokarmów (możliwe będzie poświęcenie pokarmów za pośrednictwem transmisji, odnośnie tego podamy jeszcze odpowiednie informacje); nie ma poświęcenia ognia i procesji rezurekcyjnej.

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z nas jest to sytuacja trudna niemniej jednak w poczuciu odpowiedzialności musimy się do niej dostosować. Dlatego usilnie zachęcam do udziału w Triduum Paschalnym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i środków masowego przekazu. Transmisje te będą także przeprowadzane z naszego kościoła. Jednocześnie zapewniam, że nasz kościół pozostanie otwarty na indywidualną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, niemniej jednak należy mieć na uwadze rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca br., iż w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób.

W tym trudnym i bolesnym czasie w imieniu wspólnoty klasztoru w Alwerni zapewniam Was wszystkich o naszej modlitwie i proszę też o modlitwę w naszej intencji. Odmawiajmy w naszych domach, w naszych rodzinach różaniec lub koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wzywajmy wstawiennictwa naszych patronów: św. Jana Pawła II, św. siostry Faustyny, św. Szymona z Lipnicy. 

Pamiętajmy:  po ciemności Wielkiego Piątku nastąpił radosny poranek Zmartwychwstania! „Odwagi, nie bójcie się, Jam zwyciężył świat.”

Niech Was Bóg błogosławi i strzeże.

O. Lesław Zachura

gwardian 

Komentowanie jest wyłączone.