O Majówce raz jeszcze

Ojciec Leonard wbiegł na ogród, trzymając w ręku jakiś świstek. Oczy, choć naznaczone brzemieniem krótkich nocy i skumulowanych obowiązków, promieniały nadzieją. Na przyniesionej przez niego kartce piętrzyły się blade słupki, wskazujące na słabnące opady. „Będzie pogoda!” – zakrzyknął triumfalnie. Od kilku tygodni nie mówiło się o niczym innym. Ogród klasztorny,…

Czytaj dalej…

V Dni Benedyktyńskie – nasze stoisko

This gallery contains 49 photos.

W dniach 10-12 czerwca tego roku odbyły się V Dni Benedyktyńskie na terenie opactwa w Tyńcu. Były one doskonałą okazją do zapoznania się z historią i niezwykłą atmosferą tego miejsca. Dzięki uprzejmości gospodarzy imprezy, wrażliwych na sytuację, w której znalazł się nasz alwernijski klasztor również i my mogliśmy się zaprezentować…

Czytaj dalej…

Cegiełka na odbudowę klasztoru

Od 2 maja, w placówkach Banku Spółdzielczego, dostępne są Monety – Cegiełki – 8 Talarów Chrzanowskich z wizerunkiem Klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni. Koszt jednej monety wynosi 20 zł. 10 zł z każdej sprzedanej monety zostanie przekazane na rzecz odbudowy zespołu klasztornego.

Czytaj dalej…

Podziękowanie dla Allianz

Dziękujemy Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Allianz Polska SA za niezwykle wyrozumiałą reakcję na fakt pożaru kościoła i klasztoru związaną z wypłatą odszkodowania, które pozwoli nam, przynajmniej częściowo, sfinansować zabezpieczenie zespołu klasztornego przed dalszymi zniszczeniami, wynikającymi z warunków atmosferycznych.

Czytaj dalej…

Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. Kazimierzowi Furtak za wyrażenie zgody na bezpłatne wykonanie wierceń gruntu dla sprawdzenia jego aktualnej nośności oraz pomiarów geodezyjnych w celu ustalenia stopnia odchylenia się wieży. Dziękujemy również panu prof. nz. dr hab. inż. Bogumiłowi Wrana za niezwykle życzliwe i…

Czytaj dalej…

Podziękowania dla ASGA

Pragniemy serdecznie podziękować firmie ASGA za podarowanie ornatu i kapturków dla naszych ministrantów. Cieszy nas wieloletnia współpraca z firmą, która dba o estetykę i piękno liturgii. Niech Bóg wynagradza dobro i błogosławi właścicielom oraz pracownikom.

Czytaj dalej…

Bądź obecny

Wszystkim tym, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu Mojego Męża – śp. Jerzego Wojtonia składam serdeczne podziękowania za udział w ceremonii, złożone kwiaty i wieńce, zamówione intencje mszalne oraz słowa otuchy i wsparcia. Podziękowania

Czytaj dalej…