Zabierz Maryję do swojego domu!

W czwartek pierwszego października, rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe.
Zapraszamy na różaniec wszystkie dzieci! W tym roku dzieci przeżywać będą różaniec przypominając sobie o  szczególnej bliskości Matki Bożej.
Dlatego też w czwartek wszystkie chętne dzieci otrzymają albumiki do zbierania przez cały październik naklejek z różnymi wizerunkami Matki Bożej w naszej Ojczyźnie.
Codziennie też dzieci przed każdym różańcem, będą składać do koszyka przy ołtarzu karteczki ze swoimi imionami.
Po zakończonym różańcu będziemy losować jedną osobę, która w danym dniu zabierze do domu specjalnie na ten czas zakupioną i poświęconą figurkę MB z Lourdes.
Figurkę należy do kościoła odnieść na drugi dzień, aby inne dzieci również mogły zabrać ją do domu. Na koniec miesiąca z pośród dzieci, które miały co najmniej 90% (28 dni) uczestnictwa na różańcu wylosujemy jedno, które figurkę Matki Bożej zabierze ze sobą na własność.
Prosimy, aby umożliwić swoim dzieciom włączenie się do tej modlitwy a także w duchu wiary przeżyć czas nawiedzenia naszych domów przez Figurkę Matki Najświętszej.

Komentowanie jest wyłączone.