Dokumenty potrzebne do Chrztu

Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Od proboszczów parafii rodziców chrzestnych zaświadczenia potwierdzające, że mogą oni pełnić tę funkcję. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii – pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. Informacje nt. chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej. Chrzest…

Czytaj dalej…