Obraz Ecce Homo

• Modlitwa •

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

w niezgłębionej tajemnicy Twej miłości i miłosierdzia, pragniesz królować w sercach naszych.

Odwiecznie wołasz do serc naszych.

Wołasz do nas Najmiłosierniejszy Boże przez ten szczególny znak Twojej obecności w Obrazie Cudownym „Ecce Homo” gdzie już od 300 lat rozdzielasz zdroje łask na ludzkie serca, królujesz, pocieszasz, podnosisz strapionych, leczysz wszelkie choroby duszy i ciała.

Jezu Miłosierny! Jezu Alwernijski!

Dziś z tą ufnością do Ciebie przychodzimy.

Ulecz ranę naszych serc. Pociesz strapionych i chorych.

Otocz opieką sieroty i wdowy, młodzież, dzieci i starszych,

Kościół w Polsce i naszą Ojczyznę, by Królestwo Miłości Serca Twego stało się i naszym udziałem.

Amen.

Obraz Alwernijskiego Pana Jezusa Miłosiernego Ecce HomoObraz Pana Jezusa „Ecce Homo” podarował klasztorowi ks. Jan Franciszek Michlajski, proboszcz z pobliskich Babic. W 1686 roku pierwsza wzmianka o cudownym obrazie pochodzi z roku 1453. Obraz ten miał zasłynąć łaskami i znajdował się w kaplicy cesarskiej Konstantego XII (1448-1453). Po upadku Konstantynopola obraz dostał się w ręce sułtana Mahometa II (1451-1481), który umieścił obraz wraz z innymi pamiątkami po cesarzach w skarbcu w Konstantynopolu. Dla katolików obraz pozyskał cesarz austriacki z dynastii Habsburgów Ferdynand II (1619-1637) lub Ferdynand III (1637-1657). Pewne jest, że przekazał ten obraz katolikom sułtan Amurat IV (1623-1640). Pobożny król umieścił obraz w swojej kaplicy, gdzie doznawał wielkiego kultu. Przed swoją śmiercią go podarował nadwornemu kapelanowi, polecając mu troskę o ten obraz. Z rąk ówczesnego księdza kapelana został on przekazany wysokiemu urzędnikowi cesarskiemu Zygmuntowi Hollo. Przez niego został ofiarowany kościołowi w Koszycach na Słowacji. Dla celów kultowych ks. Jan Michlajski postanowił nabyć ten obraz dla klasztoru w Alwerni, w pobliżu którego leżała jego druga parafia Babice koło Chrzanowa. Wspomniany pleban udał się z obrazem do Krakowa i poprosił biskupa Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego, o jego poświęcenie. Uroczyste przekazanie obrazu ks. Michalajski urządził w święto Matki Bożej Anielskiej (02.08.1686) w otoczeniu księży, szlachty, członków bractw religijnych i licznie zgromadzonych chłopów. Sumę odpustową celebrował ks. Kazimierz Lanckoroński – kanonik krakowski i proboszcz oświęcimski, a kazanie wygłosił ks. Memezius – proboszcz z Chrzanowa. Obraz początkowo był umieszczony w głównym ołtarzu, dopóki nie zbudowano kaplicy i ołtarza w 1709 roku dla celów kultowych. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego w Alwerni jest namalowany na płótnie i przyklejony do deski dębowej o wymiarach 65 cm x 50 cm Twarz Pana Jezusa jest bardzo wyrazista i pełna bólu. W roku 1700 na obraz Pana Jezusa Miłosiernego nałożono srebrną sukienkę jako wotum zbiorowe pielgrzymów alwernijskich. W nocy z 12 na 13 stycznia 1984 roku nieznani sprawcy ukradli z obrazu srebrną sukienkę, pozłacaną koronę z głowy Pana Jezusa oraz pozłacaną trzcinę.

Tutaj możesz posłuchać fanfarów na otwarcie i zamknięcie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego Ecce Homo:

Fanfary zotały skomponowane przez Grzegorza Górkiewicza (z zespołu Skaldowie) do słów Aktu Strzelistego „O Krwi i Wodo” – św. Siostry Faustyny Kowalskiej:

• O Krwi i Wodo •
O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
Jako zdrój Miłosierdzia dla nas.
Ufamy Tobie.

Nabożeństwo do Pana Jezusa Miłosiernego

W każdy piątek bezpośrednio po Mszy św. o godz. 7.00 celebrowane jest Nabożeństwo do Pana Jezusa Miłosiernego. W trakcie nabożeństwa odczytywane są podziękowania i prośby, które wierni zapisują na kartkach i składają w kaplicy.

Fot. ©BBiałogłowicz

Właścicielem praw autorskich do zamieszczonych na stronie zdjęć jest ich autor. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Dodaj komentarz