Akcja Katolicka

akcja-katolicka2… z historii
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice „Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice „Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą „Ruch Katolicki”. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św.Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej.

W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, „świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia”.

Akcja Katolicka w Alwerni
W naszym dekanacie Babice Stowarzyszenie Akcji Katolickiej prowadzi działalność tylko w parafii Stygmatów Św. Franciszka w Alwerni. Prezesem parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Alwerni jest pan mgr Bernard Kuś, zaś asystentem o. Zbigniew Krzystek OFM.

Członkowie AK spotykają się na modlitwie w każdy piątek o godz. 15.00, gdzie przed obliczem Pana Jezusa Ecce Homo odmawiają koronkę do Miłosierdzia Bożego. Natomiast w każdą pierwszą środę miesiąca, po mszy św. wieczornej uczestniczą w spotkaniu organizacyjno-dydaktycznym.

Zebrania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w pierwsze środy miesiąca o godz. 1615 w salce nr 2. Jeśli masz czas i potrzebę, by zrobić coś dobrego dla innych, przyjdź do nas!

Z inicjatywy POAK w Alwerni, w pierwsze piątki miesiąca, została zaprowadzona godzina miłosierdzia (1500) – wystawienie Pana Jezusa ku publicznej adoracji. Akcja ta znalazła zrozumienie wśród parafian oraz sympatyków naszej świątyni.

W każdą środę po Mszy Św. wieczornej odprawiane jest Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwo to zostało zaprowadzone w naszej parafii 7 lat temu dzięki Akcji Katolickiej.

Dwa razy w roku przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Świętami Wielkanocnymi prowadzona jest akcja charytatywna. Jest to wielka pomoc dla parafii.

POAK w Alwerni organizuje również pielgrzymki do sanktuariów. Tradycyjnie trzy razy do roku pielgrzymujemy do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odprawiamy nabożeństwa dróżkowe.

W każdą niedzielę po Mszy Św. o godz. 1500 oraz w każdą środę po Mszy Św. wieczornej i nabożeństwie można nabyć Zioła Ojca Grzegorza oraz Balsam Kapucyński.

W ramach działalności parafialnego oddziału Akcji Katolickiej wydawany jest miesięcznik Ecce Homo.

W każdą środę po Mszy Św. wieczornej w salce nr 2 odbywają się zajęcia dla szachistów, które prowadzi prezes, pan Bernard Kuś. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zagrać w szachy lub nauczyć się grać.

POAK w Alwerni ma swój hymn. Jego słowa w nawiązują do cudownego Pana Jezusa Alwernijskiego i śpiewane są na melodię pieśni „Serdeczna Matko”:

• HYMN •

W każdym strapieniu i o każdej porze,

czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.

Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,

wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,

wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

 

A gdy nam ciężko jest w smutku godzinie,

balsam pociechy wnet do serca spłynie.

I chocby wszystko zdawało się klęską,

uciemiężony stanie się Zwycięzcą.

Więc uwielbiajmy Miłosierdzie Boże,

W każdym strapieniu i każdej porze.

Opiekunem grupy jest o. Zbigniew Krzystek OFM

Dodaj komentarz