Duszpasterstwo

DSC_2889_miniJezus Chrystus powołując do istnienia Kościół (Wspólnotę Ludu Bożego) powierzył mu misje pośrednictwa zbawczego, które tożsame jest z działalnością duszpasterską. Duszpasterstwo zaś streszcza się w realizacji funkcji (zadań) podstawowych Kościoła. W teologii posoborowej najczęściej wymienia się trzy zadania: celebracja liturgii (liturgia), przepowiadanie Słowa Bożego (martyria), posługa miłości bliźniego (diakonia).

Przez większość czasu istnienia Prowincji bernardyńskiej jej klasztory i kościoły stanowiły jedynie ośrodki apostolstwa zakonnego, z którego wynikały charakterystyczne formy aktywności pastoralnej. Należały do nich nabożeństwa Eucharystyczne, przepowiadanie słowa Bożego, kult franciszkańskich świętych, opieka nad bractwami zakonnymi, zaangażowanie społecznopatriotyczne. Kościoły i klasztory nasze funkcjonowały w ramach istniejących struktur diecezjalnych nie podejmując jednak posługi duszpasterstwa parafialnego. Stan ten gwałtownie zmienił się w latach 80 minionego stulecia, kiedy to przy 10 klasztorach erygowano wspólnoty parafialne. W Alwerni dokonało się to w 1983 r. Fakt ten znacząco wpłynął na specyfikę oddziaływania apostolskiego naszego klasztoru. Uzasadnione wydaję się być stwierdzenie, że od tego momentu rozpoczął się nowy rozdział służby Bernardynów na alwernieńskiej ziemi.

Fot. ©BBiałogłowiczB

Właścicielem praw autorskich do zamieszczonych na stronie zdjęć jest ich autor. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Komentowanie jest wyłączone.