Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrare (z łaciny) znaczy „służyć”. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Św. Służymy Bogu kiedy, przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Św. i podczas innych nabożenstw.

Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiarowania Mszy Św. Pomaga również po jej zakończeniu.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.

Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie.

Mają one ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant sam powinien BYĆ ZNAKIEM.

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylkoo sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy, tak jak w kinie albo przed telewizorem, tylko słuchać. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażuąc.

Nasz patron

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są naszymi patronami. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki pracowitości, sumienności, gorliwości, żarliwej modlitwie i codziennemu naśladowaniu Chrystusa. Nasi patronowie uczą nas, że Jezus każdego zaprasza na drogę do świętości.

Do patronów ministrantów należą:

św. Tarcjusz – męczennik rzymski, III wiek

św. Stanisław Kostka – XVI wiek, Polska

św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek, Włochy

św. Jan Berchmans – XVII wiek, Belgia

św. Dominik Savio – XIX wiek, Włochy

Liturgiczna Służba Ołtarza skierowana jest do chłopców począwszy od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i szkołę średnią.

Opiekunem grupy jest o. Bartłomiej Mazurkiewicz OFM

Dodaj komentarz