Wspólnoty Żywego Różańca

Różaniec jest modlitwą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Maryi, w której rozważa się jej cnoty i obecność podczas misji Jezusa nawiązując do ważnych epizodów zaczerpniętych z Ewangelii. Pierwotnie była znana pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowana już w średniowieczu.

Różaniec w obecnej formie ustalił się w wieku XV dzięki dominikaninowi błogosławionemu Alanusowi à la Roche. Wtedy to ustalono 15 tajemnic i podzielono je na 5 tajemnic radosnych, pięć tajemnic bolesnych i pięć tajemnic chwalebnych. Bulle papieskie począwszy od papieża Sykstusa IV wspominają o różańcu złożonym jedynie z 15 Ojcze Nasz i 150 Zdrowaś. Dopiero Pius V bullą z dnia 17 marca 1569 r. po raz pierwszy zwraca uwagę, że rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa jest warunkiem koniecznym do otrzymania odpustów. Różaniec więc uzupełniono rozważaniem tajemnic. 16 października 2002 roku, Papież Jan Paweł II dodał część IV różańca św. Tajemnicę Światła.

Różaniec jest najpopularniejszą modlitwą wiernych Kościoła Katolickiego. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP, w roku 1977, dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Również w naszej parafii istnieje Wspólnota Żywych Róż Różańca Świętego.
Aktualnie mamy 10 Róż żeńskich i 1 męską. Żywe Róże uczestniczą we mszy św. porannej o godz. 6.45, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Po mszy świętej odbywa się wymiana tajemnic różańcowych. Każdą Żywą Różę prowadzi moderator.

Jesteśmy świadomi pomocy duchowej jaką dajemy dla kościoła lokalnego, poprzez skuteczną modlitwę różańcową.

Opiekunem grupy jest o. Zbigniew Krzystek OFM

Dodaj komentarz