Wspólnota klasztoru

  • o. Lesław Zachura – ur. 13.02.1965, święcenia kapłańskie 16.05.1991, mgr Teologii PAT. Misjonarz w Zimbabwe (Afryka), duszpasterz w Niemczech i Szkocji. W klasztorze jest gwardianem i proboszczem oraz opiekunem Grupy Misteryjnej Pascha.

 

 

 

  • o. Bartłomiejo. Bartłomiej Mazurkiewicz – ur. 24.07.1952, święcenia kapłańskie 4.06.1985, dr teologii KUL. Wykłada homiletykę w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. W klasztorze jest wikariuszem klasztoru i parafii oraz ekonomem. Jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

 

 

  • o. Mansweto. Manswet Smalcerz – ur. 4.10.1934, święcenia kapłańskie 29.06.1962. W klasztorze jest spowiednikiem, kronikarzem oraz bibliotekarzem.

 

 

 

  • br. Andrzejbr. Andrzej Występek – ur. 15.05.1936, śluby zakonne 28.09.1975. W klasztorze pełni funkcje zakrystiana.

 

 

 

  • DSCF3606o. Zbigniew Krzystek – ur. 14.02.1940, święcenia kapłańskie 25.06.1965, mgr teologii KUL. Jest opiekunem parafialnego zespołu Akcji Katolickiej i Wspólnoty Żywego Różańca. Odpowiada za duszpasterstwo osób chorych, jest duszpasterzem w Domu Opieki Społecznej. Prowadzi liczne rekolekcje i misje ludowe na terenie całego kraju. W tej materii należy do grona najbardziej doświadczonych zakonników Prowincji oo. Bernardynów. Wygłosił ponad tysiąc serii misji i rekolekcji.

 

  • 1072201_1391915234364739_489569998_oo. Natan Kwiatkowski – ur. 22.02.1983, święcenia kapłańskie 30.08.2014, mgr teologii UPJPII. Katechizuje w szkole podstawowej i gimnazjum. Prowadzi przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii. Jest opiekunem Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Dzieci Bożych.

 

 

    • o. Leonardo. Leonard Hryniewski – ur. 14.12.1973, święcenia kapłańskie 21.06.2000, dr teologii KUL, psychoterapeuta (OSS Kraków), aktualnie w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej i osobowości (WSB-NLU). Wykłada teologię pastoralną i prowadzi seminarium magisterskie w WSD OO. Bernardynów. Katechizuje w przedszkolu i gimnazjum. Spowiednik w trzech klasztorach sióstr zakonnych. Doradca duchowy Equipes Notre-Dame. W klasztorze: jest opiekunem Kręgu Biblijnego, prowadzi katechezy dla kandydatów do Bierzmowania.

Komentowanie jest wyłączone.