Wspólnota klasztoru

o. Lesław Zachura – 13.02.1965r., święcenia kapłańskie 16.5.1991r., mgr Teologii PAT. Misjonarz w Zimbabwe (Afryka), duszpasterz w Niemczech i Szkocji. W klasztorze jest gwardianem i proboszczem oraz opiekunem Grupy Misteryjnej „Pascha” i  Akcji Katolickiej.

o. Bartłomiej

o. Bartłomiej Mazurkiewicz – ur. 24.07.1952, święcenia kapłańskie 4.06.1985, dr teologii KUL. W klasztorze odpowiada za odwiedziny chorych w I piątki miesiąca.

o. Czesław Gniecki OFM – ur. 1.08.1953 r.; święcenia kapłańskie 19.06.1980 r.; dr Teologii duchowości (Rzym). Pełni posługę duszpasterską w domu opieki w Alwerni. Jest asystentem Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz opiekunem Kręgu Biblijnego.

o. Sławomir Ryszard Zaporowski OFM – ur. 19.01.1958 r.; święcenia kapłańskie 4.06.1985 r. Jest ekonomem klasztoru i opiekunem Żywego Różańca.

o. Filip Mateusz Czub OFM – ur. 9.09.1994 r.; święcenia kapłańskie 5.06.2021 r.; magister Teologii UPJPII w Krakowie. Jest wikarym klasztoru i wikariuszem Parafii. Uczy katechezy w Przedszkolu Samorządowym oraz w Szkole Podstawowej w Alwerni. Przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej i Rocznicy oraz młodzież do Sakramentu Bierzmowania. Jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza i moderatorem Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Redaguje stronę internetową klasztoru.

Kleofas Jan Gerlak – ur. 24.05.1968r., śluby zakonne 4.10.2013r., w klasztorze pełni funkcję zakrystiana.

Komentowanie jest wyłączone.