INFORMACJA O NAGRYWANIU I FOTOGRAFOWANIU

01.01.2021r. Alwernia

INFORMACJA O NAGRYWANIU I FOTOGRAFOWANIU

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy, iż na terenie nalężącym do klasztoru wykonywane są fotografie oraz nagrania wideo podczas celebracji liturgicznych oraz nabożeństw, które następnie publikujemy na stronie internetowej klasztoru bernardyni-alwernia.pl oraz innych portalach a także wykorzystujemy je do wystaw i publikacji.

Do wykonywania zdjęć oraz nagrań na terenie klasztoru w celu ich publikacji, konieczna jest zgoda kompetentnych władz klasztoru. Pozwolenie obejmuje również używanie dronów. W tych sprawach należy kontaktować się z klasztorem poprzez e-mail lub telefon kontaktowy dostępny na stronie klasztoru.

Komentowanie jest wyłączone.