Niedziela Palmowa – 25 marca 2018

1. Przeżywamy Niedzielę Palmową zwaną także Niedzielą Męki Pańskiej. Dzisiaj w naszej świątyni rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne są głoszone na wszystkich Mszach św. Od jutra do Wielkiej Środy Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla wszystkich o godz. 7.00 i 18.00, dla dzieci nabożeństwo i Msza św. o godz. 9.00 a dla Klas VII i gimnazjum o godz. 11.00. Msza św. z nauką i Sakramentem Namaszczenia dla chorych i osób starszych w Wielki Wtorek o godz. 12.30. Dzień spowiedzi rekolekcyjnej w Wielki Wtorek. W tym dniu spowiadać będziemy pół godziny przed Mszą św. a wieczorem od godz. 17.00. Rekolekcje prowadzi o. Nikodem Sobczyński z Częstochowy. O błogosławione owoce rekolekcji będziemy prosić w codziennej Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 6.45 i w różańcu o godz. 17.30. Ofiary zbierane na Mszach św. od jutra do środy będą przeznaczone na potrzeby naszego klasztoru w Częstochowie, gdzie pracuje o. Rekolekcjonista.

2. Dzisiaj o godz. 14.30 scena misteryjna Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy i wypędzenia przekupniów ze świątyni a następnie uroczyste poświęcenie palm i Eucharystia. Poświęcenie palm także na każdej Mszy św.

3. W Wielki Czwartek rozpoczynamy uroczyste Triduum Paschalne. O godz. 18.00 w kościele scena misteryjna Ostatnia Wieczerza i obmycie nóg Apostołom a następnie Msza św. wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i Adoracja, w czasie której wraz z chórzystami odśpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej.

4. W Wielki Piątek od godz. 7.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. O godz. 17.00 sceny misteryjne Sąd u Piłata, Herod, Wyrok i Droga Krzyżowa ulicami miasta. Po jej zakończeniu liturgia Męki Pańskiej: liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i przeniesienie Pana Jezusa do grobu. Po przeniesieniu adoracja Pana Jezusa w grobie w czasie której będą śpiewane Gorzkie Żale. Ofiary zebrane w czasie Adoracji Krzyża są tradycyjnie przeznaczone na Ziemię Świętą. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

5. W Wielką Sobotę od godz. 7.00 Adoracja przy Grobie Pańskim. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do 16.00. Spowiedź do godz. 12.00. Uroczysta Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 19.00 a więc o godzinę później niż zwykle, na którą prosimy przynieść świece.

6. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego uroczysta Msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00. Pozostałe Msze św. na Wielkanoc i Wielkanocny Poniedziałek według porządku niedzielnego.

7. Objazd chorych w Wielki Czwartek od godz. 9.00. Adresy chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.

8. /ogłoszenia społeczne/…
– Jarmark Wielkanocny w Remizie OSP dziś w godz. od 8 do 14,00
– Burmistrz Gminy Alwernia informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r. należy uiszczać na indywidualne konta bankowe, których numery widnieją na rachunku za odpady z lat ubiegłych. Wysokość opłat nie ulega zmianie w stosunku do roku 2017.

9. W minionym tygodniu odeszła do Pana śp. Janina Mysiura z Osiedla Chemików. Pomódlmy się za Jej duszę:

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj jej świeci,

niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Amen.

Komentowanie jest wyłączone.