ODPUST ZUPEŁNY DLA ALWERNIJSKIEJ ŚWIĄTYNI

W roku jubileuszu 800 – lecia Stygmatów św. Franciszka z Asyżu
Stolica Apostolska udzieliła bernardyńskiemu kościołowi w Alwerni
łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Mogą ją zyskać wszyscy Ci,
którzy od Wielkiego Piątku (29 marca) do 31 grudnia 2024 r.
nawiedzą kościół pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Alwerni (również w formie pielgrzymki),
będą tam uczestniczyć w obrzędach jubileuszowych
lub przez stosowny czas oddadzą się pobożnym rozmyślaniom przed Krzyżem
i odmówią Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary oraz wezwania do Pana Jezusa Ukrzyżowanego,
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i św. Franciszka z Asyżu.

Osoby starsze, chore i wszystkie, które z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu,
również będą mogły uzyskać Odpust zupełny, jeśli wzgardziwszy wszelkim grzechem
i zamierzywszy jak najszybciej spełnić trzy zwykłe warunki,
przed jakimkolwiek świętym obrazem połączą się duchowo z obchodami jubileuszowymi,
ofiarowując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, cierpienia czy też trudy własnego życia.

Komentowanie jest wyłączone.