Franciszkański Zakon Świeckich w Alwerni

            Do wszystkich wiernych w Kościele skierowane jest Chrystusowe wezwanie do doskonałości życia, które określane jest „powszechnym powołanie do świętości”. Można je realizować na różnych drogach życia duchowego w jedności z Kościołem. Jedni czynią to w stanie świeckim, w małżeństwie i w rodzinie, inni natomiast w stanie kapłańskim i zakonnym. Jedną z dróg realizowania powołania do świętości jest ewangeliczny sposób życia wskazany przez  św. Franciszka z Asyżu. Ten wielki Święty założył Zakon Braci Mniejszych – w Polsce popularnie nazywany franciszkanami i bernardynami – oraz Siostry Klaryski (Zakon Ubogich Pań), by osoby, obdarzone przez Boga powołaniem zakonnym, według jego wskazań realizowały ewangeliczny ideał życia, i aby, poświęcając się służbie Kościołowi i posłudze wspólnocie wiernych oraz modlitwie, pomagały innym zmierzą do świętości.

 

                Św. Franciszek pragnął jednak, aby także osoby pozostające w świecie, w rodzinach i zaangażowane w życie społeczne, realizowały ukazany przez niego ideał życia ewangelią i naśladowania Chrystusa Pana szczególnie w Jego miłości, ubóstwie i pokorze; i aby w ten sposób były w świecie apostołami braterstwa, dobra i pokoju. Założył więc także Trzeci Zakon, nazywany dzisiaj Franciszkańskim Zakonem Świeckich. I od czasów św. Franciszka, przez osiem wieków przy klasztorach franciszkańskim na całym świecie istnieją i działają również wspólnoty franciszkanów świeckich.

 

              Także w Alwerni od początku istnienia franciszkańskiego klasztoru OO. Bernardynów, a więc od 1616 roku, działała wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Niestety w ostatnich kliku latach różne wydarzenia losowe, m. in. pożar klasztoru, sprawiły, że działalność tej wspólnoty została na pewien czas zawieszona, przez co został także uszczuplony duchowy i franciszkański wymiar Alwerni.

 

                Jako wspólnota klasztorna pragniemy, aby się odrodziła ta istotna cząstka duchowości franciszkańskiej i przy alwernińskim klasztorze wznowiła swoją dzielność wspólnota franciszkanów świeckich, by wspólnie budzić i umacniać wiarę w Kościele, i  przyczyniać się – tak jak św. Franciszek w swoich czasach – do budowania i umacniania Chrystusowego Kościoła. 

 

               W Alwerni i w okolicznych parafiach jest wiele osób, które należały do wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działającej przy klasztorze. Zachęcamy gorąco te osoby do włączenia się w dzieło odrodzenie tej historycznej wspólnoty. W tym celu zapraszamy serdecznie do Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w dniu 11 grudnia br. na Mszę św. o godz. 10.00 i na spotkanie bezpośrednio po Mszy św. w sali klasztornej. Na Mszę św. i na spotkanie w tym dniu zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które pragną poznawać duchowość franciszkańską i jeszcze bardziej zaangażować się w życie Ewangelią, aby poprzez świadectwo osobistej wiary i umiłowania Chrystusowego Kościoła innym ukazywać piękno wiary chrześcijańskiej i radość bycia wyznawcą i uczniem Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu.

 

Pokój i dobro!

 

Lesław Zachura

Gwardian klasztoru w Alwerni

Alwernia, 15.11.2022 r.

 

  

Komentowanie jest wyłączone.