Intencje Mszy św. 22.02-28.02.2021r.

 

Poniedziałek 22/02/2021

7:00

1/ + Henryka Gerlak w 19-tą rocznicę śmierci

2/ o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Opiekę MB oraz Dary Ducha św. dla Dawida, Kamili i Antosi

7:30

+ Krzysztofa Mlostek – gr. 22

18:00

1/ + Franciszka Bachowskiego od rodziny Michalczewskich – gr. 22

2/ + Jacka Cięcielowskiego od Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni

 

Wtorek 23/02/2021

7:00

1/ + Franciszka Bachowskiego od szwagra Jana Woskowicza z rodziną – gr. 23

2/ o Dar potomstwa dla Bartłomieja i Urszuli

7:30

+ Jana Chrząszcz w 4 rocznicę śmierci oraz + Roberta Kuźma w 5 rocznicę śmierci i + Marię Mazgaj 

18:00

1/ + Krzysztofa Mlostek – gr. 23

2/ + Teresę Krawiec w 2 rocznicę śmierci

 

Środa 24/02/2021

7:00

1/ + Stanisława Ciupek (on) od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej

2/ o dobre wybory w życiu Tomasza i Jego rodziny

7:30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz dobre wybory w życiu dla Grzegorza 

18:00

1/ + Krzysztofa Mlostek  – gr. 24

2/ + Franciszka Bachowskiego od Wiesława Woskowicza z rodziną – gr. 24

 

Czwartek 25/02/2021

7:00

1/ + Franciszka Bachowskiego od Stowarzyszenia Seniorzy z Alwerni – gr. 25

2/ + Stanisława Ciupek (on) od Józefy Cygan z rodziną

7:30

+ Annę Molską od Zakładu Pogrzebowego z Brodeł 

18:00

1/ + Krzysztofa Mlostek – gr. 25

2/ + Jacka Woś od bratanicy Aliny z rodziną 

 

Piątek 26/02/2021

7:00

1/ + Krzysztofa Mlostek – gr. 26

2/ + Franciszka Bachowskiego od Stefana i Krystyny Woskowiczów – gr. 26

7:30

1/ o Boże błogosławieństwo dla rodziny Adrianny i Daniela

2/ o szczęśliwe rozwiązanie dla Klaudii

18:00

1/ + Zbigniewa Uroda od Stanisławy i Edwarda Stanek

2/dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę

 

Sobota 27/02/2021

7:00

1/ + Stanisława Ciupek (on) od rodziny Massalskich

2/ o szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary 

7:30

1/ + Krzysztofa Mlostek – gr. 27

2/ + Franciszka Bachowskiego od uczestników pogrzebu – gr. 27

18:00

1/ + Kazimierza Jaśko od pracowników Laboratorium

2/ + Kazimierza i Stanisławę Dubiel

 

Niedziela 28/02/2021

7:00

+ Andrzeja, Stanisława (on) i ich rodziców

8:30

+ Krzysztofa Mlostek – gr. 28

10:00

+ Józefa Hałuchę od pracowników Laboratorium KJ i LO

11:30

+ Anielę i Jana Baran oraz Andrzeja Trojan

15:00

1/ + wypominkowa

2/ + Franciszka Bachowskiego od Wandy Czerwińskiej – gr. 28

18:00

+ Kazimierza Jaśko od pracowników Laboratorium

Komentowanie jest wyłączone.